شناسه خبر:83191
1403/3/10 13:18:56

در اقدامی تازه، ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی مربوط به مواد اولیه دارو در فاکتورهای صادره توسط داروخانه‌ها درج می‌شود.

 

بررسی نسخه‌های صادرشده در برخی داروخانه‌ها نشان می‌دهد، در اقدامی جدید ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی 28500 تومانی با ارز نیمایی 42000 تومانی در فاکتورهای ارائه شده به مردم ارائه می‌شود.

لازم به ذکر است، این مبلغ تنها حالت اعلامی داشته و مبلغ جدیدی از مصرف کننده دریافت نمی‌شود.

هم‌اکنون دارو و تجهیزات پزشکی مشمول ارز ترجیحی 285000 تومانی می‌باشد، البته قسمت عمده این ارز ترجیحی مربوط به واردات مواد اولیه دارو است. مواد اولیه و نهاده‌های تولید صنعتی نیز با ارز نیمایی به عنوان ارز رسمی واردات کشور با نرخ تقریبی 42000 تومان وارد کشور می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تا پایان سال 1402 نیز حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات مواد اولیه دارو اختصاص داده شده است.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 83191