شناسه خبر:67150
1401/12/22 08:58:11

سپهرغرب، گروه سیاسی: مصی علی‌نژاد از عناصر فعّال ضدایرانی در خارج از کشور که همراه با رضا پهلوی و برخی دیگر ضمن تلاشهای ضدایرانی خود همواره کمپین‌هایی را برای تشدید تحریم علیه ایران و حتی مشروع‌سازی اقدام نظامی علیه کشور راه‌اندازی کرده‌اند این بار با گیلعاد آردان نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل دیدار کرده است!

نماینده رژیم صهیونیستی نوشته که از مصی علی نژاد و امثال او حمایت می‌کند. پیش‌تر بارها گفته می‌شد که صهیونیست‌ها یکی از فعالان و حامیان اصلی پشت‌پرده اقدامات ضدایرانی امثال مصی علی نژاد و حامد اسماعیلیون و رضا پهلوی و... هستند اما معمولاً این موضوع به‌دلیل ننگ بزرگی که در مضمون خود دارد، توسط آنان یا مسکوت گذاشته و یا انکار می‌شد.
اما چند صباحی است با افول آشوبها در ایران و از سوی دیگر سرخوردگی و بازگشت بسیاری از کشورها به روال معمول دیپلماسی خود با کشورمان، ظاهراً این اپوزیسیون چاره‌ای جز آشکار ساختن ارتباطات ویژه خود با صهیونیستها نداشته است.

شناسه خبر 67150