شناسه خبر:74472
1402/7/18 08:49:40

استاندار کرمانشاه گفت: سدهای استان از ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های خدماتی و گردشگری برخوردارند و نباید مانعی برای استفاده از این ظرفیت‌ها ایجاد کرد.

محمد طیب صحرایی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، سدهای موجود در استان را یکی از ظرفیت‌های مناسب برای اجرای طرح‌های خدماتی و گردشگری عنوان کرد و افزود: نباید با سخت گیری‌های غیرمنطقی، در مقابل اجرای اینگونه طرح‌ها که به اقتصاد منطقه هم کمک می‌کنند، مانعی ایجاد کرد.

وی ایجاد اسکله‌های گردشگری طبق ضوابط محیط زیست در حاشیه سدها را عاملی برای کاهش مخاطرات برای گردشگران دانست و گفت: مشخص شدن نقطه خاصی برای استفاده‌های گردشگری، حضور پراکنده و بدون ضابطه در حاشیه سدها را کاهش می‌دهد و از خسارت‌های زیست محیطی بیشتر، جلوگیری می‌کند.

استاندار کرمانشاه همچنین سلیقه‌ای بودن اجرای قانون حریم جاده‌ها در طرح‌های مختلف گردشگری و خدماتی را ناقض حقوق کارآفرینان این حوزه خواند و گفت: تعریف حریم‌ 138 متری برای طرح‌های حوزه گردشگری در حاشیه بزرگراه‌ها باعث لطمه به موقعیت تجاری و اقتصادی این مجموعه‌ها می‌شود.

وی افزود: باید متناسب وضعیت جغرافیایی استان این ضوابط تغییر کند، همانگونه که در استانهای شمالی این بازنگری‌ها صورت گرفته است.

صحرایی در ادامه این نشست به ضرورت تسهیل در امکان دسترسی واحدهای تولیدی به کارگروه تسهیل اشاره کرد و گفت: باید با ارایه راهکارهای مناسب بستری را فراهم کرد که مجموعه‌های تولیدی بیشتری بتوانند از ظرفیت کارگروه تسهیل استان در راستای رفع مشکلات خود استفاده کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین فراهم شدن امکان تهاتر بخش خصوصی با مجموعه‌های دولتی را یکی از اولویت‌های مدیریت ارشد استان برشمرد و گفت: در نشست قبلی کارگروه تسهیل استان در راستای کمک به تولیدکنندگان و کارآفرینان، مصوبه‌ای برای تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی با بخش دولتی از محل ارائه خدمات صورت گرفته گذرانده شد که با جدیت در حال پیگری انجام این کار اثربخش هستیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری، در این نشست مشکلات دو طرح در حوزه تفریحی، خدماتی و گردشگری گردشگری و همچنین یک طرح در حوزه کشاورزی مطرح و تصمیمات لازم پیرامون حل مشکلات آن‌ها اتخاذ شد.

شناسه خبر 74472