شناسه خبر:66546
1401/12/7 10:15:00

سپهرغرب، گروه تیک: عبدالمعطی ابوزید رئیس انجمن هنرمندان تجسمی می‌گوید که دفاع و خط مقاومت منحصر به تفنگ و اسلحه نیست و هنر، فرهنگ و رسانه شاید مهمتر از دیگر عناصر در کنار مقاومت و حتی از آن مهمتر باشد، هنرمندان باید در کنار مجاهدین باشند.

عبدالمعطی ابوزید رئیس انجمن هنرمندان تجسمی فلسطینی در سوریه در حاشیه دیدار از نمایشگاه هنر مقاومت در حوزه هنری، درباره هنر و فرهنگ مقاومت بیان کرد: همواره ملت فلسطین، سوریه و ایران در ارتباطات استوار و متینی با یکدیگر، مشارکت فرهنگی داشته‌اند و این ارتباط ادامه دارد.

او با اشاره به تابلو‌های کاریکاتور و نقاشی مقاومت در نمایشگاه گفت: اینجا تابلوهای مقاومت را می‌بینیم و ما نیز همیشه در کنار ایران که ستون اصلی مقاومت است، در تابلوی مقاومت شرکت داشته‌ایم.

وی با توجه به موضوع تابلوهای کاریکتور نمایشگاه با موضوع ناآرامی‌های اخیر در ایران گفت: از یکپارچگی و همبستگی ملت ایران برای خنثی کردن توطئه علیه انقلاب اسلامی خوشحالیم و مفتخریم که اینجا در میان مردم ایران هستیم.

این هنرمند فلسطینی بیان کرد: دفاع و خط مقاومت منحصر به تفنگ و اسلحه نیست و هنر، فرهنگ و رسانه شاید مهمتر از دیگر عناصر در کنار مقاومت و حتی از آن مهمتر باشد، هنرمندان باید در کنار مجاهدین باشند.

او در پایان گفت: از همان ابتدای انتخاب روز جهانی قدس ما شعار آزادی قدس را شعار و پرچم خودمان در همه جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و هنری قرار دادیم. این اتحاد و همدلی منحصر به اتحاد و همدلی میان مردم ایران و فلسطین نیست و به اتحاد جهانی و اسلامی در مقابل صهیونیسم و حمایت از قدس تبدیل شده است.

شناسه خبر 66546