شناسه خبر:69734
1402/3/10 09:31:59

سپهرغرب، گروه کشاورزی: توانمندسازی و توجه به نقش مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی موجب می‌شود آن‌ها چشم‌انداز و سیاست‌ها و مأموریت‌های کلان کشور را درک کنند.

رئیس مرکز بین‌المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک گفت: امسال با همکاری دفتر کل حفاظت خاک و آبخیزداری و دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری برای 16 استان کشور برنامه توانمندسازی جوامع محلی، توجه به انسجام سازمانی و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز برنامه ریزی شده است.
حمید نوری، افزود: این برنامه‌ها از گذشته هم برگزار می‌شده، اما در سال جاری علاوه بر انتخاب حوزه‌های اولویت دار همه استان‌ها و پیگیری برنامه راهبردی حوزه‌های آبخیز، با حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مشارکت و همکاری قرارگاه جهادی و مدیریت بحران وزارت کشور با در نظر گرفتن ضرورت پایش آستانه‌ها، معیارها و شاخص و حساسیت‌های بوم سازگان، در چارچوب هدفمند، ساختارمند، سناریو محور و هوشمندانه‌تری اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: عمده برنامه‌های این مرکز برای توانمندسازی جوامع محلی و حفاظت از منابع طبیعی بر پایه توجه به پیوست‌های مشارکت و یادگیری و پایداری و استمرار در برنامه مشارکت در سایه آموزش و ترویج است و در این راستا امسال برنامه آموزشی برای توانمندسازی تصمیم‌گیران و ذی‌ربطان با مشارکت اداره کل آموزش و ترویج سازمان اجرا می‌کنیم.
رئیس مرکز بین‌المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی افزود: سه دوره آموزشی ضمن خدمت برای کارشناسان در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و شش دوره برای بهره‌برداران طی سال جاری برنامه ریزی شده است.
رئیس مرکز بین‌المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی اظهار کرد: امسال 45 برنامه سخنرانی و کارگاه آموزشی را با همکاری دانشگاه‌های کشور ازجمله دانشگاه گرگان، تربیت مدرس، پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در موضوعات مدیریت سازگار خشکسالی، سیلاب‌ها، فرسایش و رسوب و مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز برگزار خواهیم کرد.
نوری با بیان این که برنامه‌ها مرکز بین‌المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک بر اساس اصول دهگانه حکمرانی منابع طبیعی در راستای حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و تنوع زیستی، جلوگیری از تخریب سرزمین و تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی طراحی شده است، تصریح کرد: در نظام حکمرانی منابع طبیعی باید تغییر و تحولی ایجاد کنیم تا مدیریت جامع حوزه آبخیز بتواند به رفع مسائل جدی و اولویت‌دار منابع طبیعی، امنیت آب و امنیت غذای کشور به طور جدی کمک کند.
وی ادامه داد: پایداری غذا رکن چهارم سند غذایی کشور در کنار فراهمی، در دسترس بودن و سلامت غذا است که با محافظت از تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب سرزمین تحقق می‌یابد و این امر به دور از بخشی نگری و با همکاری همه سازمان‌ها، مردم و نهادهای ذی‌ربط و تعیین نقش آن‌ها در نقشه جامع مدیریت پایدار منابع طبیعی امکان پذیر نیست.
رئیس مرکز بین‌المللی حوزه‌های جامع آبخیز و منابع زیستی در منطق خشک و نیمه‌خشک توجه به فرهنگ و دانش بومی، سنتی و مذهبی و عرفی در مدیریت مخاطرات محیطی را از اجزای کلیدی حکمرانی دانست و گفت: تلاش برای ارتقای مشارکت مسئولانه، به رسمیت شناختن حقوق تصدیگری به ویژه حقوق مالکیت در اراضی و حفاظت از منابع ملی و به‌ویژه توجه به حوزه آموزش زنان و کودکان برای مشارکت فراگیر، تصمیم‌گیری‌های فراگیر و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه و رعایت عدالت اجتماعی در پروژه‌ها و انسجام سازمانی و تغییر شیوه‌های مدیریتی ازجمله اصول حتمی حکمرانی منابع طبیعی بشمار می‌رود.
وی بار دیگر توجه به پایین‌ترین رده‌های سطوح اجتماعی و توانمندسازی مردم و جوامع محلی برای حکمرانی درست و مطلوب منابع طبیعی و ارتقای مشارکت مردمی در پروژه‌های این حوزه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: توانمندسازی و توجه به نقش مردم و جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی موجب می‌شود آنها چشم انداز و سیاست‌ها و مأموریت‌های کلان کشور را درک کنند و بشناسند وگرنه صرفاً صحبت کردن با مردم درباره چشم‌اندازهای منابع طبیعی و تغییرات اقلیم و آثار آن در حالی که نقش و اختیاراتی ندارند، کمکی به درک آن‌ها از مسائل نمی‌کند و از این رو نقش مردم و جوامع محلی در برنامه استراتژیک باید مشخص باشد.
نوری به اجرای طرح یک میلیارد درخت اشاره کرد و اذعان کرد: برای اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت پروژه‌های آبخیزداری و مدیریت جامع و توجه به ارتقای اکولوژیک ظرفیت‌های زیستی بوم سازگان را باید با هماهنگی همه ارگان‌ها داشته باشیم و به مردم در پایین‌ترین بخش هرم تصمیم‌سازی نقش جدی و کلیدی بدهیم.

شناسه خبر 69734