شناسه خبر:83722
1403/3/27 16:55:13

اغلب روستاهای محروم کشور ولو روستاهای استان کردستان از معضل کمبود آب شرب سالم و باکیفیت رنج می‌برند، مشکلی کە چندسالی است مهاجرت روستائیان بە حاشیە شهرها را سرعت بخشیدە است.

روستاها و مناطق محرومی کە تا پیش از دولت سیزدهم یا به فراموشی سپرده شده بود یا چندان جدی گرفته نشده بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رفع محرومیت از روستاهای کشور در دستور کار قرار گرفت، بر همین اساس طرح محرومیت‌زدایی از روستاهای کشور در قالب ۱۳ طرح از جمله «جهاد آبرسانی» اجرایی شد.

جهاد آبرسانی، طرحی برای رساندن آب شرب به روستاهای محرومی است که یا فاقد آب شرب سالم بهداشتی بوده یا نیازمند بازنگری در تأسیسات آبرسانی هستند، طرحی که در سطح کشور برای رفع تشنگی روستاها تدوین و اجرا شده است.

پروژه آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی از پروژه‌های شاخص کشوری است که در دولت سیزدهم با هدف رفع تنش آبی در ۱۰ هزار روستای کشور کلید خورد.

در راستای اجرای طرح جهاد آبرسانی در استان کردستان، خبرنگاران استان کردستان در قالب تور خبری از پروژە نگل- برقرو کە یکی از پروژەهای جهاد آبرسانی در استان کردستان بازدید کردند.

پیشرفت ٥۰ درصدی طرح جهاد آبرسانی در روستاهای کردستان

این طرح از ابتدای سال ۱٤۰۱ در استان کردستان آغاز و طی ۳۰ ماه قرار است ۱٦۹ روستای استان را از نعمت آب شرب بهداشتی به صورت پایدار بهره‌مند کند.

طرح جهاد آبرسانی به ۱٦۹ روستای کردستان با اعتبار ٥۲٨ میلیارد تومان در حال اجرا است و تا پایان اردیبهشت ماە سال جاری بیش از ٥۰ درصد پیشرفت داشتە است.

بە گفتە مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از این تعداد روستا ۱۲۲ مورد در قالب ٦ مجتمع آبرسانی روستایی و ٤۷ تک روستا قرار دارند و در مجموع ٦۷ هزار نفر از جمعیت روستایی استان زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

محمد فرهاد در گفت‌وگو با خبرنگاران عنوان کرد: تا پیش از اجرای طرح جهاد آبرسانی ۷٦ درصد جمعیت روستایی استان از نعمت آب شرب پایدار بهره‌مند بودند و این عدد در حال حاضر بە ٨۱ درصد و پس از تکمیل این طرح، جمعیت بهره‌مند از آب شرب پایدار به ٨۷ درصد ارتقا خواهد یافت.

وی عنوان کرد: در طرح جهاد آبرسانی به روستاهای کردستان تاکنون ۲٥۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۱۲.۲ کیلومتر شبکه توزیع، حفر و تجهیز ٨ حلقه چاه، بهسازی ٤ دهنه چشمه، احداث ۳٤ باب مخزن به ظرفیت ٤ هزار و ۹٥۰ متر مکعب و احداث ۲۰ ایستگاه پمپاژ اجرا و تاکنون ۱۳ هزار و ۳٨۰ نفر از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

بهره‌مندی ۱۲۰ روستا از نعمت آب شرب در فاز دوم طرح جهاد آبرسانی

فرهاد افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است در فاز دوم طرح جهاد آبرسانی نیز ۱۲۰ روستا در استان کردستان با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد ریال از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی به صورت پایدار بهره‌مند شوند.

بهرەبرداری از پروژە جهاد آبرسانی نگل- برقرو در سال جاری

مجری طرح پروژه جهاد آبرسانی روستایی استان در این بازدید از بهرەبرداری از پروژە جهاد آبرسانی نگل-برقرو در سال جاری خبر داد.

علی حوریجانی گفت: پروژه در حال اجرای آبرسانی مجتمع نگل – برقرو شامل ٦ روستای نگل – زونج – برقرو- دانیکش – رشننش و دریله با جمعیت مجموع ٥ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه مجموعا ۳۰ کیلومتر خط انتقال، ۱۲ باب مخزن، ۷ باب ایستگاه پمپاژ اجرا می‌شود، افزود: در این پروژه تاکنون ۲٥۰ میلیارد ریال هزینه شده و دارای ٨٥ درصد پیشرفت است و به زودی فاز یک آن که آبرسانی به روستای تاریخی نگل است به اتمام خواهد رسید و فاز دوم هم که شامل آبرسانی به ٥ روستای دیگر است تا پایان سال‌جاری تکمیل خواهد شد. 

 

طرح جهاد آبرسانی، طرحی موثر در راستای جلوگیری از مهاجرت، دسترسی بە شاخص‌های توسعەیافتگی در روستاها، ارتقا امنیت و سطح کیفی و بهداشتی آب است کە با اجرایی شدن آن تا دراز مدت مشکل کمبود آب در روستاها حل خواهد شد.

شناسه خبر 83722